30 грудня 2021 року відбулося засідання НТР Ужанського НПП

Засідання проходило частково в дистанційному режимі. Участь у ньому прийняли директор Ужанського НПП Андрій Сойма, заступник голови ради, провідний науковий співробітник відділу екосистемології Інституту екології Карпат НАН України, к.б.н., старший науковий співробітник Оксана Марискевич, викладач кафедри ботаніки ДВНЗ «Ужгородський національний університет», к.б.н. Роман Кіш, виконавчий директор ГЕО «Лісові ініціативи і суспільство», к.с/г.н. Дмитро Карабчук, доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування Національного лісотехнічного університету України, к.с/г.н. Микола Король, голова Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, заступник директора Ужанського НПП, к.б.н. Інна Кваковська, начальник відділу рекреації та благоустрою, секретар НТР Олег Горбей, начальник відділу державної охорони ПЗФ Ужанського НПП Владислав Каменца, начальник Лубнянського ПНДВ Василь Васильняк.

Науково-технічна рада розглянула такі питання:

 1. Інформація про виконання плану науково-дослідних та еколого-освітніх заходів за 2021 рік (доп. заступник директора Кваковська І.М.).
 2. Інформація про виконання плану рекреаційної діяльності за 2021 рік (доп. начальник відділу рекреації та благоустрою Горбей О.Я.).
 3. Обговорення та погодження планів науково-дослідних робіт та еколого-освітніх заходів та рекреаційної діяльності на 2022 рік (доп. заступник директора Кваковська І.М.,  начальник відділу рекреації та благоустрою Горбей О.Я.).
 4. Погодження плану проведення рубок, не пов’язаних з веденням лісового господарства (інших рубок) на 2022 рік на вилученій території ПЗФ Ужанського НПП (доповідає начальник відділу відтворення, збереження екосистем та використання природних ресурсів Климик П.В.).
 5. Погодження лімітів використання природних ресурсів на 2022 рік на  вилученій території ПЗФ Ужанського НПП (доповідає начальник відділу відтворення, збереження екосистем та використання природних ресурсів Климик П.В.).
 6. Погодження оновленого логотипу Ужанського НПП (доп. начальник відділу рекреації та благоустрою Горбей О.Я.).
 7. Різне.

Заслухавши та обговоривши виступи та інформаційні доповіді, учасники НТР вирішили:

 1. Інформацію про виконання плану науково-дослідних та еколого-освітніх заходів за 2021 рік взяти до відома.
 2. Інформацію про виконання плану рекреаційної діяльності за 2021 рік взяти до відома.
 3. Плани науково-дослідних робіт та еколого-освітніх заходів та рекреаційної діяльності на 2022 рік погодити з доповненнями.
 4. Погодити план проведення рубок, не пов’язаних з веденням лісового господарства (інших рубок) на 2022 рік на вилученій території ПЗФ Ужанського НПП.
 5. Погодити ліміти використання природних ресурсів на 2022 рік на  вилученій території ПЗФ Ужанського НПП.
 6. Погодити оновлений логотип Ужанського НПП.