Карта запланованих вирубок на 2022 рік

Завдяки співпраці громадської організації “Лісові ініціативи і суспільство” із Львівською державною лісовпорядною експедицією у загальному доступі з'явилася інтерактивна публічна карта попередньо запланованих лісогосподарських заходів на 2022 рік.

 

Щоб відобразити заплановані заходи на карті, експерти ГО “ЛІіС” використали геоінформаційну систему лісових насаджень Ужанського Національного природного парку та план лісогосподарських заходів станом на кінець 2021 року у розрізі ПНДВ, кварталів і виділів. Для побудови веб-орієнтованої системи Ужанського Національного природного парку створили інформаційні шари, опрацьовані в середовищі QGIS.

 

Заплановані на 2022 рік лісогосподарські заходи, зокрема, передбачали розчистку квартальних просік та освітлення дороги; інших видів рубок на 2022 рік у плані, датованому кінцем 2021 року.

 

Наступним завданням роботи було створення сторінки для розміщення геоінформаційної системи на основі проєкту QGIS. Збережений проєкт із усіма необхідними інформаційними шарами переведено у формат HTML. Для цього використано додатковий модуль (плагін) для створення сторінок QGIS2WEB. Такий модуль дає змогу переводити готові проєкти QGIS у формат HTML.

 

Геоінформаціна система розміщена на сайті forestcom.org.ua

Однак на опублікованій карті не враховано зміни, оскільки після нового року відповідно до поточної необхідності виникала потреба провести додаткові заходи.

 

Для детальнішого ознайомлення інформацію можна отримувати, якщо навести курсор на будь-який об'єкт карти. Відтак з’явиться спливаюче вікно з повним описом об'єкта (окремої територіальної одиниці природоохоронного установи), а також перелік детально описаних запроєктованих заходів. Така подача інформації є дуже зручною для кращої комунікації із громадами та зацікавленими особами, які проживають у межах парку чи мають відповідні інтереси.

Інформаційна система  рубок є корисною:

  • для самих працівників парку, які можуть користуватися нею у процесі природоохоронної діяльності;
  • для інформування чи формування окремої тематичної звітності для інших зацікавлених сторін, як-от органів влади чи управлінь;
  • для візуалізації з метою детальнішого обговорення запроектованих заходів з місцевими громадами.

 

Для покращення природоохоронної діяльності Ужанського національного природного парку експерти ГО “ЛІІС” пропонують здійснювати постійний облік лісосік та їхнього просторового розміщення, підтримувати актуальність інформації та регулярно її публікувати, щоб ефективніше обговорювати заплановані заходи. Лісовпорядні організації також зможуть регулярно отримувати актуальну інформацію про лісові насадження природоохоронної установи.

 

Роботи зі створення інтерактивної карти запланованих вирубок виконують експерти ГО “ЛІіС” у рамках проєкту “Боротьба із незаконними рубками в Україні”  за підтримки міжнародного відділу Лісової служби США.

 

 

 

Геоінформаціна система розміщена на сайті forestcom.org.ua