Масове цвітіння білоцвіту весняного в Ужанському НПП

Оживають наші ліси: розквітають одні за другим ніжні весняні першоцвіти і їх витончена краса поселяє в душу радість весни

Ось і білоцвіт весняний порадував нас своїм дружнім цвітінням, найбільший локалітет якого ― в одному з урочищ в Новостужицькому ПНДВ.

Ранньовесняний ефемероїд з родини Амарилісових (Amaryllidaceae), білоцвіт весняний, представлений на території парку східнокарпатським ендеміком Leucojum vernum L. subsp. сarpaticum. В нас трапляється у вологих, заболочених біотопах, вздовж гірських потоків або на узліссях.

Вид занесений до Червоної книги України у статусі «неоцінений», в Червоних списках МСОП― вразливий (категорія VU).

Ще один весняний ефемероїд вже починає квітнути, приваблюючи погляд пурпуровими барвами ― Зубни́ця зало́зиста (Dentaria glandulosa).

Видову назву вона отримала від наявності численних залозок на нижньому боці листків. Ця рослина ― релікт третинного періоду, і зустріти її в нас можна переважно в глибині букового лісу. Карпатські популяції цього виду ще численні, а в решти областях України, де вона трапляється, знаходяться в загрозливому стані і потребують регіональної охорони

Неля Коваль, провідний науковий співробітник Ужанського НПП