Тільки в Ужанському НПП у червні можна спостерігати цвітіння гарного декоративного виду – бузку угорського.

Вперше знахідки цього виду в Українських Карпатах описали угорські ботаніки Fekete L. та Blatny T. у 1913 році.

Бузок угорський – карпато-балканський ендем, вразливий вид рослини, що охороняється Червоною книгою України. Ділянки лісу, де зростає бузок угорський, включені до Зеленої книги України.

В Ужанському НПП ведеться щорічний моніторинг за станом популяції та фенологією виду.

Інна КВАКОВСЬКА, к.б.н., заступник директора УНПП

Фото автора та працівників відділу відтворення, збереження природних екосистем та використання природних ресурсів Ужанського НПП