Зимовий моніторинг великих хижих ссавців в Ужанському НПП

Цієї зими природоохоронними територіями Карпат реалізовуються важливі наукові дослідження «Зимовий моніторинг великих хижих ссавців» (Winter Large Carnivores’ Monitoring), до яких долучились і працівники Ужанського НПП. Ці дослідження передбачають використання фотопасток, отриманих в рамках проекту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні», що фінансується урядом Німеччини через Кредитну установу для Відбудови (KfW), та фотопасток, отриманих за сприяння Франкфуртського зоологічного товариства. Методика досліджень розроблена та підтримується Франкфуртським зоологічним товариством у співпраці з Фрайбурзьким університетом (University of Freiburg).
Згідно методики для моніторингу використовується сітка з квадратами 10х10 км, яка покриває весь Карпатський регіон. Кожен квадрат відповідає частині території, яку, на думку працівників установи, використовують тварини для свого існування. Територію Ужанського НПП, яка має немалу площу — розділили на 15 квадратів, і в кожному квадраті ми встановлювали фотопастки. За допомогою фотопасток збиралась інформація щодо статусу та поширення великих хижих ссавців у Карпатах, зокрема вовка, ведмедя та рисі. Загалом, для даного моніторингу в Українській частині Карпат залучено понад 150 фотопасток на території загальною площею понад 300 000 га.
Проведення систематичного моніторингу великих хижих ссавців допоможе нам краще зрозуміти, які частини Карпат є особливо важливими для цих видів, сприятиме ініціативі щодо розширення природоохоронних територій і посиленню охоронних заходів, а відтак – допоможе забезпечити ефективний захист ведмедя, рисі та вовка у Карпатах.
Моніторинг великих хижих ссавців є складовою національних планів дій щодо збереження рисі та ведмедя як видів, занесених до Червоної книги України, а також є одним із заходів для збереження біорізноманіття Карпат в рамках Карпатської конвенції («Конвенція щодо охорони та сталого розвитку Карпат», Київ, 2003), яку застосовують усі країни-учасники конвенції.